Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Gostyniński

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gostyninie

1.    DURMA Stanisław            
2.    GÓRSKI Arkadiusz            
3.    JANCZAK Roman            
4.    KAMIŃSKI Franciszek            
5.    KOŁODZIEJSKI Cezary        
6.    KRÓLIKOWSKI Zbigniew        
7.    MARCISZEWSKI Stanisław        
8.    MICHAŁOWSKI Jan            
9.    PRZEDLACKI Stanisław        
10.  SZCZEPANIAK Bronisław        
11.  URBAŃSKI Jerzy            
12.  WOJTCZAK Modest            
14.  ZARZYCKI Adam
 

 

 

Zarząd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gostyninie
 

1.    KRÓLIKOWSKI Zbigniew  przewodniczący ZP SLD, członek Rady Mazowieckiej SLD
2.    DURMA Stanisław      zastępca przewodniczącego ZP SLD
3.    GÓRSKI Arkadiusz     zastępca przewodniczącego ZP SLD
4.    sekretarz ZP SLD sekretarz ZP SLD
5.    MARCISZEWSKI Stanisław skarbnik ZP SLD

 

 


Przewodniczący Kół Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiatu gostynińskiego

1 Koło miejskie SLD nr 1 w gostyninie – Arkadiusz Górski
2 Koło miejskie SLD nr 2 w gostyninie – Stanisław Durma
3 Koło gminne SLD w gminie Gostynin – Józef Bronisław Szczepaniak
4 Koło gminne SLD w gminie Sanniki – Franciszek Kamiński
5 Koło gminne SLD w gminie Pacyna – Jan Michałowski

Powiatowa Komisja Rewizyjna Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gostyninie.

1.    Małachowski Adam        - przewodniczący
2.    Muchowicz Mirosława    - sekretarz
3.    Łosiewicz Tadeusz        - czlonek

Radni  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

            

1.    KOŁODZIEJSKI Cezary - radny Rady Gminy w Gostyninie
2.    WOZNIAK Leszek      - radny Rady Gminy w Gostyninie