Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Gostyniński

Zarząd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gostyninie
 

1.    KRÓLIKOWSKI Zbigniew  przewodniczący ZP SLD, członek Rady Mazowieckiej SLD
2.    DURMA Stanisław      zastępca przewodniczącego ZP SLD
3.    GÓRSKI Arkadiusz     zastępca przewodniczącego ZP SLD
4.    WOJTCZAK Modest   sekretarz ZP SLD sekretarz ZP SLD
5.    MARCISZEWSKI Stanisław skarbnik ZP SLD